Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Osobnosti

Pokud na stránce nenaleznete někoho, koho znáte, a určitě by zde o něm měla být zmínka, neváhejte a poskytněte nám o něm zprávičku. Ostatní to jistě potěší.


Rodáci, postavy a postavičky, osoby a osobnosti Liboše a Krnova, živnosti a řemesla v Liboši a Krnově.

 

Jan Bajer - krejčovský mistr

*28.9.1898 -Štěpánov
+23.2.1976 -Šternberk
Místo pobytu: Štěpánov, Liboš
V Liboši si postavil rodinný domek č. p. 56, provozoval živnost krejčovství doma, potom pracoval v Prostějově. Dodával obleky pro firmu Hrabal a firmu Stoklásek v Olomouci. Byl totálně nasazen v Německu v Heidelbergu.


Jan Dobeš - tvůrce udivujících vynálezů

*na začátku 19.stol. - Krnov
Bydlel v Krnově, vyráběl hrací nástroje a sestrojil hodinový stroj a důmyslný orloj. Obec Krnov je 
pyšná na svého „Edisona'. Jeho fotografie je zveřejněna na pohlednici Krnova z roku 1917.
Vnuci Marie Knapová a Jaroslav Knap z č. p. 23.


Jan Jokl - pedagog, zpěvák, sbormistr, odborný spisovatel

*03.08.1916 -Liboš
+24.10.1992 -Brno
Místa působení: Olomouc, Holešov, Kroměříž, Štěpánov.
Ve 12-ti letech se začal učit hře na housle u vesnického muzikanta V. Bednáře. Další hudební vzdělání dostal na učitelském ústavu v Olomouci v letech 1931-1935. Poté se věnoval učitelské dráze, zprvu v Holešově na přelomu 40. a 50. let, později na pedagogickém gymnáziu v Kroměříži, na Komeniu v Olomouci a Brně. Učil matematiku a na všech školách, kde působil, vedl pěvecký sbor.


Tomáš Kameníček - učitel, kazatel

*03.04.1862- Krnov u Stěpánova
+20.01.1946 - Olomouc
Místa působení: Olomouc
Studoval v Olomouci a v 18-ti letech byl přijat do řádu sv. Dominika, kde dostal řádové jméno
Michal. Vystudoval filozofii a teologii na řádové škole ve Vídni, kde byl v roce 1885 vysvěcen na kněze. Dosáhl hodnosti lektora filozofie. Učil na řádových učilištích. V Olomouci přednášel filozofii a sociologii. Pravidelně kázal v dominikánském kostele Panny Marie.


Bohumír Kolář Mgr. - pedagog, publicista

*10.11.1932 -Prostějov
Místa působení: Olomouc, Nemilany, Liboš, Štěpánov
Učil češtinu na základních školách. Působil také jako vedoucí na odboru školství ONV a na Okresním úřadu v Olomouci v letech 1990-1991. V současnosti je předsedou Literární sekce VSMO. Publikuje v regionálním tisku. Koncipoval několik antologií a na některých se i autorsky podílel. Např. Olomouc v literatuře 20. století, Slovanské gymnázium literární ad. V Liboši bydlel na č.p.3 od 8.4.1959 do 17.3.1963.


Josef Košťál-stolář-řezbář

*27.7.1903 - Ráječko
+24.10.1960 - Liboš
Místo pobytu: Štěpánov, Liboš
Bydlel v Liboši čp. 35, vyřezával obrazy, kazety a šperkovnice ze dřeva. Vyřezal také repliku chrámu Sv. Víta v Praze, která byla uložena v pravoslavném kostele ve Štěpánově a při osvobozování Stěpánova v roce 1945 byla zcizena.


Miroslav Kráčmar - strojní mechanik

*10.08.1913 -Štěpánov
+14.11.1992 -Šternberk
Místa pobytu: Štěpánov, Chomoutov, Liboš
Od 1.1. 1939 přemístil strojní mechanickou dílnu z Chomoutova do Liboše a prováděl opravy jízdních kol a motocyklů, opravy vah, smaltování a niklování kol. Zaměstnával pana Luboše Svobodu, muzikanta ze Štěpánova.


Hynek Lýsek - Prof., MUDr., RNDr., DrSc. - biolog, ekolog, odb. spisovatel

*25.05.1929 -Bratislava
+21.05.2003 -Olomouc
Místa pobytu: Liboš, Štěpánov, Kuba, Olomouc
Od roku 1939 po vyhnání Čechů ze Slovenska bydlel v Liboši. Vystudoval gymnazium ve Šternberku a přírodovědeckou fakultu v Praze - obor biologie, parazitologie. Po studiu od roku 1954 působil v Olomouci na hygienicko-epidemiologické stanici a později od roku 1957 až do odchodu do důchodu na Lékařské fakultě ÚP v Olomouci jako vysokoškolský profesor a vedoucí katedry lékařské biologie.. Získal doktoráty biologie a parazitologie a stal se členem Světové parazitologické organizace. V letech 1972 až 1973 působil na Kubě. Je autorem 130 publikací a jeho prioritou světového měřítka je studium tzv. ovicidních hub ničících vajíčka parazitních červů v půdě. V roce 2002 byl vyhodnocen americkým biografickým institutem jako osobnost roku. Je autorem světových odborných pojednání a výzkumů v oboru, autorem 9 a spoluautorem 6 skript, sepsal 132 odborných prací, populárně vědeckých statí a učebních textů. Publikoval v odborných časopisech v zahraničí.


Jaroslav Myšák - mikrobiolog

*30.5.1931-Štěpánov
+28.10.2000 -Olomouc
Místo pobytu: Liboš, Olomouc, Štěpánov
V Liboši bydlel od 3. 1. 1955 do 8. 6. 1965 na č.p. 19, pracoval jako mikrobiolog na Krajské hygienické stanici v Olomouci, byl amatérský genealog.


Josef Nádvorník - ekonom

31.8.1930 -Doloplazy
Místo pobytu: Liboš
Světoznámý pěstitel kaktusů, jeho sbírka kaktusů vznikla v letech 1965 až 1990, obsahovala více jak 2000 matečních rostlin a několik tisíc vypěstovaných semenáčků pro výměnu s dalšími pěstiteli kaktusů. Na prohlídku skleníků dojížděli kaktusáři z celé republiky autobusy. Byly zde také zahraniční zájezdy Polsko Švýcarsko Rakousko Německo i z Ameriky. Amatérský filatelista, ekonom JZD Štěpánov, člen rady MNV Štěpánov, předseda finanční komise MNV Štěpánov, tajemník a člen rady MNV Liboš, po roce 1990 ve dvou volebních obdobích předseda finanční komise. Je dlouholetým členem SDH.


Vojtěch Navrátil, doc. Ing., PhD.

*03.12.1949 -Liboš
Místo pobytu: Liboš, Zvolen
Vystudoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu, je vysokoškolským pedagogem na Dřevařské fakultě Technické university ze Zvolenu, kde učí předmět čalounění. Podniká v oboru čalounění. Nyní vytváří čalouněný nábytek do reprezentačních prostor Národního divadla v Bratislavě do prezidentského salonku. Dříve aktivně sportoval, hrál fotbal a hokej, byl funkcionářem a trenérem oddílu orientačního běhu.


Jaroslav Opletal

*4.6.1921-Krnov
+25.2.1943-Mauthausen
Narodil se v Krnově č.p. 21. V matrice je zápis, že Jaroslav Opletal zemřel v Mauthausenu dle potvrzení koncentračního tábora ze dne 2.3.1943.


Jaroslava Františka Josefa Peřinová - řádová sestra, učitelka

*15.03.1889 -Krnov
+14.07.1965 -Kadaň
Místa pobytu: Liptál, Kokory, Brno, Olomouc, Košice, Vyškov, Opava, Kadaň
Dominikánka kongresu blahoslavené Zdislavy, působila jako učitelka češtiny, francouštiny, němčiny, angličtiny, dějepisu a zeměpisu.


František Runták - učitel

*2.11.1898 -Svatý Kopeček
+31.3.1976 -Šternberk
Od 1. září 1951 učil v Liboši, v roce 1952 se přestěhoval do Liboše ze Šternberka. V roce 1953 učil v Moravské Huzové, od roku 1956 do roku 1960 učil v Hnojících. V Liboši secvičil v roce 1954 Moravskou besedu.


Jaroslav Sládek - stolář, truhlář

*19.9.1928 -Žerotín
+28.11.1997 -Liboš
Místo pobytu: Žerotín, Liboš
Vyučen truhlářem, pracoval v ÚP závodech ve Štěpánově jako stolář - truhlář. Při rekonstrukci Národního divadla v Praze prováděl odborné práce stolařské na obložení stěn a stropů v divadle. Jeho pečlivou odbornou práci a jeho skromnost všichni obdivovali a vzpomínají na něho v dobrém dodnes. Prováděl stolařské práce při renovaci kostela sv. Vavřince ve Štěpánově, položil parkety, opravil kříž.


Bruno Arnošt Svoboda - kněz, varhaník, básník

*17.06.1919 -Štěpánov
+03.08.1983 - Grimbergen - Belgie
Místa pobytu: Pňovice, Litovel, Liboš - Krnov, Nová Říše, Řím, Belgie
Kněz premonstrátského řádu, řeholní kanovník, významný skladatel duchovní hudby, varhaník a básník, jeho církevní skladby se hrají po celém světě.


Alois Zbořil - kapelník

*15.03.1860 -Krnov
+13.05.1921 -Štěpánov
Místo pobytu: Krnov, Štěpánov
Po ukončení vojenské služby roce 1884 převzal od Jana Slámy taktovku Hanácké kapely. Hanáckou kapelu založil v roce 1875 štěpánovský rechtor a muzikant Rudolf Drlík. Kapela pod vedením A. Zbořila ze zúčastnila i Národopisné výstavy v Praze a měla výbornou úroveň. Alois Zbořil byl členem a funkcionářem včelařského spolku. Jeho synové Rudolf a František byli pokračovatelé kapelnictví Hanácké kapely, po nich převzal taktovku pan Vidlař Vojtěch a potom Karel Kovařík.


Jan Mader – obuvník, brusič kovů, tovární dělník

* 11. 4.1899 - Mor. Huzová
+ 1.8.1964 - Liboš
Narodil se v rodině Josefa Madera a Anny, rozené Meixnerové. Vyučil se obuvníkem v Bělkovicích u pana Pavlity, živnost nevedl, ale boty opravoval převážně pacholkům a děvečkám sloužícím u sedláků v letech 1933 až 1938. V době nezaměstnanosti byla každá koruna dobrá. Krátce byl zaměstnán v prodejně Baťa ve Štěpánově jako opravář obuvi, později pracoval v Kosmosce v Olomouci – Hodolanech a v Moravských ocelárnách jako brusič kovů až do důchodu. Oženil se s Marií Petříkovou, dcerou tesařského mistra Eustacha Petříka a jeho manželky Kateřiny. Narodili se jim dva synové Ladislav a Zdeněk. Již v důchodu vypomáhal v JZD Liboš a při svozu dřeva z lesa k vybudování ohrady pro dobytek nešťastně seskočil z rozjetého vozu, narazil páteří na pařez a to se mu stalo osudným. Zemřel ve věku 65 let na tuberkulozu. Byl členem SDH. Je pochován na hřbitově v Hnojicích.


Marie Mádrová – ošetřovatelka choromyslných

* 1.6.1899 - Hnojice
+ 16.3. - Olomouc
Narodila se v rodině Eustacha Petříka, tesařského mistra a manželky Kateřiny, rozené Poláškové. Měla sestru a dva bratry. Obecnou školu vychodila v Liboši. Tehdejší obecní rada se usnesla nechat Marii na obecní útraty vystudovat, avšak její otec tomu nedovolil. Již měl pro ni místo zajištěné, u Loutockých hlídala děti. Po několika letech přešla do Šternberka pracovat jako ošetřovatelka do psychiatrické léčebny. Vdala se za Jana Mádra, továrního dělníka a bydleli v Liboši – Jílkově, kde vychovali dva syny Ladislava a Zdeňka. Byla v domácnosti a do konce života pracovala v zemědělství. Byla náruživou čtenářkou románů, zvláště ze života vesnice. Zemřela na klinice v Olomouci ve věku 83 let. Byla zpopelněna a pozůstatky uloženy do rodinného hrobu v Hnojicích.


Zdeněk Malý – zámečník

* 14.5.1923 - Liboš
+ 24.3.1993 - Liboš
Narodil se v rodině Bohumila Malého a Anežky, rozené Navrátilové. Oženil se s Jarmilou Kolářovou. Bydlel v Liboši čp. 102 po přečíslování. Dlouhou dobu pracoval jako řidič. Choval poníky. Zemřel ve věku nedožitých 70 let na ischemickou chorobu srdeční.


Jaroslav Mik - malorolník

*13.4.1902 -Liboš
+14.3.1986 -Šternberk
Narodil se v Liboši manželům Marianně a Tomášovi Mikovým na Jílkově čp. 14. Vychodil obecnou školu v Liboši a měšťanskou školu ve Štěpánově. Oženil se v roce 1941 s Libuší Železnou z Liboše. Narodili se jim 2 děti, syn Jaroslav a dcera Marcela. Hospodařil jako rolník na svých pozemcích a aby přilepšil rodině, chodil každý rok na řepnou kampaň do cukrovaru vážit cukrovku. Obhospodařoval váhy ve Štěpánově, později v Bohuňovicích. Doma se staral o vlastní ovocný sad, dobytek a koně. Kůň byl zabaven ve válku Němci. Po založení družstva byl členem a vykonával práci pomocného účetního. Byl dlouhá léta jednatelem SDH a obecním kronikářem od roku 1963 – 1974. Hrával v kapele pana Vidlaře na trombón a na baskřídlovku. Zemřel ve Šternberku a byl pochován na hřbitově ve Štěpánově.


Robert Mayer – řezník

* 28.3.1871 - Loukov
Bydlel v Krnově čp. 25 v roce 1897, kdy se mu narodil syn Robert.


Florian Mazurka – služebný

*31.5.1879 - Ráječko
Bydlel v Liboši čp. 14, pracoval jako obecní sluha.


Bohumil Merta – zřízenec

* 31.10.1883 - Štěpánov
Bydlel v Krnově čp. 9 v roce 1923 a pracoval v solných mlýnech v Klášterním Hradisku.


Adolf Metlík – hostinský

* 13.5.1885 Jílkov
V roce 1911 bydlel v Krnově čp. 15, kde se manželům Adolfu a Jenovefě Metlíkovým narodil syn Josef. Adolf Metlík pracoval jako hospodský v Krnově.


Jan Metlík – krejčí

Narodil se v Moravské Huzové v rodině Feliciana Metlíka a Juliany, dcery Jana Mikeše z Moravské Huzové. Měl krejčovství na Jílkově čp. 3 v roce 1883. Oženil se s Annou, dcerou Josefa Kubáče, domkaře v Řepčíně a jeho manželky Jenovefy, rozené Ondřeje Hájka z Řepčína.


Ladislav Mikeska – obchodník

* 2.7.1922 - Tichá
Bydlel v Liboši čp. 11 v roce 1945. Manželka p.Joklova v Jílkova / sestra paní Langrové / Obchodník na obchodě pana Vojtěcha Bittnera.

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace