Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Mateřská škola

Paní ředitelka - Lenka Valentová
Paní učitelka   - Milada Poštulková
Paní školnice  - Lenka Metelková

Telefon         : 585 386 750 
E-mail          : skolka.libos@seznam.cz

Stránky MŠ : http://detizlibose.proweb.cz//

Facebook    : MŠ Liboš (soukromá firma)

Režim dne v MŠ

Čas Činnost
6:30 - 8:30 Ranní spontánní činnosti
8:30 - 8:50 Pohybové aktivity
8:50 - 9:10 Hygiena, svačina
9:10 - 9:30 Volné činnosti a aktivity řízené pedagogem
9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:30 Hygiena , oběd
12:30 - 14:30 Příprava na spánek, pohádka, odpočinek, náhradní aktivity a hry dětí, které nespí
14:30 -15:00 Odpolední hygiena, svačinka
15:00 - 16:00 Odpolední zájmové činnosti, didakticky cílené činnosti, spontánní a pohybové činnosti

 

Stravné

Strava

Kategorie   3 - 6 let

Kategorie   7 -10 let

Svačinka 12,- Kč 12,- Kč
Oběd 23,- Kč 27,- Kč
Odpolední svačina 9,- Kč  9,- Kč
Cena za celý den     44,- Kč 48,- Kč

Z akcí mateřské školy v Liboši

Výlov rybníka v Šumvaldu - říjen 2009

MSVylovSumvaldRijen2009-1V.jpg
MSVylovSumvaldRijen2009-2V.jpg
MSVylovSumvaldRijen2009-3V.jpg

 

Ukázka cvičených psů paní Jany Janků - říjen 2009

MSUkazkaCvicPsuRijen2009-1V.jpg
MSUkazkaCvicPsuRijen2009-2V.jpg

 

Třešňové hody - červen 2009

MSTresnoveHodyCerven2009_1.jpg
MSTresnoveHodyCerven2009_2.jpg

 

Setkání s policisty 2009

MSPolicie2009-1.jpg
MSPolicie2009-2.jpg
MSPolicie2009-3.jpg
MSPolicie2009-4.jpg
MSPolicie2009-5.jpg
MSPolicie2009-6.jpg
MSPolicie2009-7.jpg
MSPolicie2009-8.jpg
MSPolicie2009-9.jpg

 

Stáj paní Janské - červen 2009

MSStajPaniJanskeCerven2009_1.jpg
MSStajPaniJanskeCerven2009_2.jpg

 

Rozloučení se školáky - červen 2009

MSRozlouceniSeSkolakyCerven2009_1.jpg
MSRozlouceniSeSkolakyCerven2009_2.jpg
MSRozlouceniSeSkolakyCerven2009_3.jpg

 

Soutěž se zdravotní pojišťovnou - červen

MSSoutezZdravPojCerven2009_1.jpg

 

Zoo Svatý Kopeček - květen 2009

MSZooKopecekKveten2009_1.jpg
MSZooKopecekKveten2009_2.jpg
MSZooKopecekKveten2009_3.jpg

 

Den maminek - květen 2009

MSDenMaminekKveten2009_1.jpg

 

Kladení věnců- květen 2009

MSKladeniVencuKveten2009_1.jpg
MSKladeniVencuKveten2009_2.jpg

 

Školní rok 2008/2009 v mateřince

Nechce se tomu ani věřit, ale už opět končí další školní rok. Byl to rok jako jiný - plný práce, snahy a učení, ale přece ne tak docela. V něčem se lišil. Prožili jsme jej jak děti říkají: „V naší nové školce“.

V novém moderním prostředí se nám daleko lépe pracovalo, děti mají pro svoje aktivity více místa, jak ve třídě, tak i v herně. Tuto novou etapu jsme zahájili oslavou. Maminka paní Pustějovská dětem upekla dort a nechybělo ani dětské šampaňské.Novinkou pro letošní školní rok bylo zahájení výuky angličtiny. Lektorka z jazykové školy Amadeus za dětmi každý týden dojížděla a seznamovala je s jednoduchými základy anglického jazyka.Podzim nám přinesl netradiční a zároveň velmi poučný výlet do Šumvaldu, kde jsme shlédli výlov kaprů a jiných druhů ryb. V tomto podzimním čase jsme nezapomněli na naše seniory. Snad jsme je potěšili svým malým vystoupením na jejich setkání ve vinárně „Za vodó“.
Pomalu přišel zimní čas a ten s sebou přinesl spoustu tajemství a očekávání.Neodmyslitelným zážitkem je návštěva Mikuláše, anděla a čerta a o něco později i Ježíška. Děti byly obdarovány bohatou nadílkou.Poprvé jsme letos uspořádali předvánoční setkání s rodiči a dětmi, kdy jsme všichni společně vyráběli vánoční ozdoby, přáníčka a dárečky z papíru a přírodnin. Nechybělo ani modelování ze slaného těsta. Maminky připravily pohoštění, nechyběla dobrá nálada a domů jsme se rozcházeli až ve večerních hodinách.Nezapomnělo se ani na divadelní představení - za pohádkami jsme si zajeli do Olomouce a také pohádka přijela za námi do MŠ.

A už přišlo jaro, jak má být a s ním spojené tradiční zvyky. Rádi jsme přijali pozvání a zúčastnili jsme se velikonoční výstavy ve Štěpánově, kterou pořádá štěpánovský Klub důchodců. Věříme, že jsme svými výrobky naši mateřskou školu a potažmo celou obec Liboš dobře reprezentovali.Nic není krásnějšího, než rozzářené dětské oči. To se nám podařilo při návštěvě místní požární zbrojnice, kdy pan Jindřich Navrátil dětem ukázal „tajné skrýše“ hasičského auta a na hřišti jim umožnil hasit pomyslný oheň „opravdickou stříkačkou“. Od této chvíle má do budoucna hasičský sbor o dvacet členů více.Nadšení přinesla i exkurse k Wittkům a Spurným ve Štěpánově, kdy si děti mohly prohlédnout kůzlátka - to se dnes už tak hned nevidí.

V měsíci dubnu nás navštívili členové Obecní policie Štěpánov, kteří dětem objasňovali základní pravidla chování na silnici. Paní Melcrová a paní Gálová nám připravily zajímavou přednášku v místní knihovně a děti si s nadšením odnášely vypůjčené knížky.Ke konci roku neodmyslitelně patří výlet. Jako každý rok jsme si zajeli za zvířátky do ZOO na Svatý Kopeček.Velkým zážitkem bylo svezení na opravdickém koni. To nám umožnila paní Janská, která si na nás udělala čas a celé dopoledne se nám věnovala. Koníček Zlatohřívák - jak jej děti pojmenovaly - každého ochotně na svém hřbetě povozil.Zlatou tečkou letošního školního roku bylo rozloučení se školáky. Naše pozvání přijala Agentura Jana a ta dětem připravila krásné odpoledne plné her, soutěží a tance. Dokonce přišel pan král a naše děti - Denisku Gálovou, Lucinku Pustějovskou, Honzíka Nečesaného, Lukáška Milara, Tomáška Študenta a Jeníka Mathona - pasoval na školáky. Věříme, a dětské oči toho byly důkazem, že jim tento zážitek zůstane navždy v paměti.

Nám nezbývá než našim školáčkům ještě jednou popřát šťastné vykročení do nové etapy jejich života, hodně úspěchů a zdravé ctižádostivosti.
Co dodat na závěr? Snad jen všem popřát teplé a krásné prázdniny, bohaté na zážitky a v září ve zdraví v naší „nové školce“ na shledanou. 
Lenka Valentová, ředitelka MŠ Milada Poštulková, učitelka MŠ

Poděkování

Naše školička opět vyhrála.Jako každý rok, tak i letos jsme se přihlásili do Soutěže ve sběru papíru. Opakovaně jsme se umístili na tom nejlepším 1. místě (z celkového počtu 26 přihlášených škol).Chci touto cestou poděkovat všem občanům z Liboše a Krnova, kteří nám poctivě pomáhají papír sbírat. Nemalý dík patří i představitelům Obce Liboš, bez jejichž pomoci a možnosti papír skladovat, by tento úspěch nebyl.Příští rok se opět pokusíme první místo obhájit a věřím, že se opět najdou hodné lidičky, kteří nám v tom budou pomáhat.

Skolka200906001V.jpg
Skolka200906003V.jpg
Skolka200906005V.jpg
Skolka200906007V.jpg
Skolka200906009V.jpg
Skolka200906011V.jpg
Skolka200906013V.jpg

Děkuji Lenka Valentová, ředitelka MŠ
 

Mateřská škola Liboš ve školním roce 2007/2008

V naší Mateřské škole v Liboši bylo přihlášeno k pravidelné docházce ve školním roce 2007 - 2008 celkem 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 dívek. Do řad „předškoláků“ se zařadilo celkem 5 dětí, ale do školy nastoupili pouze dva.V průběhu roku připravila MŠ pro naše děti celou řadu kulturních a sportovních Fakcí. V listopadu a v prosinci jsme navštívili olomoucké kino Metropol, kde jsme shlédli velmi pěkná dětská divadelní představení. Maminky p. Pustějovská, p. Mathonová a p. Gálová připravily pro děti šipkovanou, kdy cílem byla návštěva místní knihovny v Liboši. Děti si zde mohly prohlédnout prostory knihovny a knihy. Společně s rodiči a kulturní komisí při Obecním úřadu jsme již tradičně pro naše děti připravili dětský karneval, který profesionálně uváděl šašek VIKI z Agentury BAVI Litovel. Všem sponzorům za příspěvky srdečně děkujeme.Tak, jako v loňském roce, i letos jsme s 9 dětmi absolvovali plavecký kurz na krytém bazénu v Uničově. Pod vedením zkušených plavčíků, formou her a souteží, se děti postupně zbavovaly strachu z vody a seznamovaly se se základními technikami plavaní. V dubnu jsme s dětmi malovali velikonoční vajíčka, které jsme vystavovali na výstavě ve Štěpánově, při této příležitosti jsme se mohli seznámit s netradičními Velikonočními zvyky.V průběhu školní docházky s dětmi nacvičujeme tematická říkadla, písničky a tanečky, se kterými následně vystupujeme u příležitosti různých oslav a akcí, jako například Vítání občánků, Setkání seniorů, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, kladení věnců nebo Den matek. V měsíci květnu jsme navštívili rodiny, kde nám umožnili se podívat na narozená mláďátka (p. Wittková – kůzlata, p. Študentová, p. Spurná – štěňata a p. Gálová – koťáta). „Předškoláci“ navštívili ZŠ ve Štěpánově, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je usednou do školní lavice.V posledním měsíci letošního školního roku jsme pro děti připravili oslavu ke Dni dětí – opékání kabanosu na školní zahradě, jeli jsme na výlet do ZOO na Svatém Kopečku a navštívili jsme paní Jánskou a její koňskou stáj. Rozloučili jsme se s našimi „předškoláky“ v Bojanovské vinárně s šaškem Vaškem, kde jsme jim předali malé dárečky. Mohli jsme si, pod dohledem p. Gála, prohlédnout pro nás „malé“ velké vojenské nákladní auto. P. Mathonová a p. Pustějovská pro děti připravily šipkovanou s hledáním pokladu. MŠ Liboš se účastní stejně, jako v předchozích letech, soutěže ve sběru starého papíru. Letos jsme se umístili na krásném druhém místě.Závěrem bychom rády poděkovaly za peněžní dar manželům Martinovským, Pustějovským, Šedivým, Čechovým a Snášelovým, paní Evě Novákové a panu Antonínu Svozilovi. Úpřimné poděkování patří také všem rodičům, občanům, sponzorům a představitelům obce za podporu a spolupráci v průběhu celého školního roku.

Text: Lenka Valentová a Milada Poštulková, MŠ Liboš

25.1. navštívil MŠ kouzelník Amar
Od 1.2. do 19.4. 2007 se děti zůčastňovaly plaveckého výcviku v Uničově.
18.2.2007 se konal ve vinárně "Za vodó" dětský karneval.Navštívil nás šašek Viki, který celý karneval uváděl.
20.2.2007 nás navštívilo představení dvou klaunů - "Klauniáda".
Návštěva MŠ u pana Rudolfa Janského - Stáj Dime - jaro 2007

2007_jaro 042V.jpg

 

Mateřská škola do roku 2004

Pracuji jako ředitelka Mateřské školy Liboš již osmým rokem a mohu říci, že za tu dobu došlo k mnoha změnám, jak organizačním, tak i personálním, materiálním a těm, co se týkají výchovně - vzdělávací práce s dětmi.

Má řídící práce byla těmito změnami dost zatěžována, neboť není nic příjemného se znovu a znovu adaptovat na různá nová opatření, na nové lidi, s kterými denně přicházíte do styku a s nimiž spolupracujete.

Mohu říci, že začátky mé vedoucí funkce byly velmi těžké, neboť lidé si nemohli zvyknout na fakt, že jejich mateřskou školu bude řídit člověk, který dojíždí z jiného města. Do své pedagogické činnosti jsem vnesla mnoho nových prvků při práci s dětmi, na což zde nebyli rodiče zvyklí, ale postupem času jsem viděla, že se jim líbí, že se děti naučí něco nestandartního, tím myslím třeba různé kroužky, např. základy angličtiny pro nejmenší, výtvarné činnosti, nyní hra na zobcovou sopránovou flétnu.

Každoročně pro děti připravujeme bohatý celoroční kulturní program, aby zde děti nalezly vyžití a rády chodily do kolektivu kamarádů. Jezdíme často do Olomouce do kina Metropol, kde jsou agenturou pana Lazara připravována různá pěkná vystoupení profesionálních umělců s bohatým programem pro naše nejmenší. Jezdíme pronajatým autobusem, který finančně dotuje rodičům mateřská škola. Zatím nevybíráme poplatek za docházku dítěte v mateřské škole, snad jako jediné zařízení našeho druhu. Vybíráme pouze jednorázový poplatek ve výši dvěstě korun na celý rok, což je zanedbatelná částka, když uvážíme, že jeden kulturní program v Olomouci nás pro 15 dětí přijde i s dopravou zhruba na l. 200,- Kč. Kde vzít peníze? S rodiči dětí pořádáme každým rokem karneval i pro veřejnost, abychom získali finance na další akce pro děti.  Tady pomohou i někteří sponzoři, třeba Svaz žen, Svaz dobrovolných hasičů Liboš, podniky Agro Liboš, Aqua Štěpánov, Kadeřnictví J. Neplechová, Kosmetika p. Zlámalová, Potraviny p. Navrátilová u kapličky, Fa Elemont s r. o. Liboš, manželé Járovi Liboš, Figlarovi Liboš, Potraviny Štěpánka Štěpánov, Koloniál Štěpánov, Družstvo Liboš, Obec Liboš a jiní další, kterým moc za všechny děti a rodiče děkuji.

Děti každoročně jezdí plavat na bazén do Mohelnice, ale kurzovně i s dopravou hradí rodiče. Dále pak dětí jezdí do ZOO na Svatém Kopečku v Olomouci na školní výlet. Dříve jsem organizovala výlety i do jiných míst, např. ZOO Lešná, sobotní zájezd do Boskovic atd., ale lidem se nelíbily pozdější návraty, tak jsem tyto akce zrušila.      Během školního roku pořádáme pro děti na oživení různé akce v mateřské škole tzv. slavnosti, během kterých mohou samy děti vystoupit a předvést rodičům, co se pěkného v mateřské škole naučily - besídka pro maminky a babičky ke Dni matek v květnu, vánoční pásmo s dárky - nové hračky, Mikuláš s nadílkou, Den dětí s oslavou a soutěžemi atp.

Mimo to mají naše děti možnost účastnit se přímo v obci různých zábavných sobot či nedělí, které pro ně připravuje kulturní komise, vždy s velmi pěkným programem.

Ještě se chci zmínit o faktu, že nyní pracuji již se čtvrtou pedagogickou pracovnicí, neboť první odešla do starobního důchodu, druhá odešla na místo učitelky Tv na ZŠ v Olomouci, třetí nechtěla pracovat na snížený úvazek, který tu bohužel je. Nynější paní učitelka, která se mnou pracuje, má snížený úvazek a bude dálkově studovat Vyšší odbornou pedagogickou školu v Litomyšli, neboť požaduji, aby měla odbornost a pedagogickou způsobilost. Mohu říci, že není nic příjemného zaučovat a zvykat si na tolik nových lidí.

Také došlo během mé činnosti k mnoha změnám na Školském úřadě Olomouc, který již nyní neexistuje. Byl jmenován nový ředitel Ing. Jan Sekanina za tehdejšího ředitele Dušana Vitoula. V další fázi převzala vedení školského úřadu paní Mgr. Jindřiška Navrátilová. A pak se vznikem obcí s rozšířenou působností převzaly všechny pravomoce Krajský úřad Olomouc a Magistrát města Olomouce, také Obec Liboš a od 1. l. 2003 byla zřízena právnická osoba - Mateřská škola Liboš, příspěvková organizace. S přípravou vzniku tohoto subjektu mi velmi pomohl Obecni úřad Liboš, jmenovitě pan starosta Jan David, paní Stejskalová Eva a pan místostarosta Hruška. Za to jim všem chci při této příležitosti poděkovat, neboť vím, co tato práce obnášela, i já sama jsem měla co dělat, kolik toho bylo na vyřizování po úřadech... Myslím si, že se nám podařilo právní subjekt „ rozjet", a jsem ráda, že to zařizování máme za sebou.

Závěrem chci říci, že spolupráce s obcí a panem starostou je opravdu dobrá a vždy se mohu spolehnout, že potřeby a požadavky (údržba, opravy, revize aj.) mi pomáhají plnit.

Přeji si, aby Mateřská škola Liboš prospívala všem lidem a jejich dětem z celého okolí, aby zůstala i nadále konkurenceschopným zařízením pro děti, které též připravuje na vstup do první třídy základní školy. Pracujeme s dětmi podle nového nařízení ministerstva školství. Tím je - tzv. Rámcový program pro předškolní vzdělávání, podle, kterého jsem vypracovala náš vlastní program určený jen pro naši mateřskou školu a naše děti. Obsahuje pět oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. Jsou to pěkná témata, s kterými se dá s dětmi dobře pracovat.

Na školní rok 2003 - 2004 mám přihlášeno 23 dětí, což považuji za velký úspěch, když si vzpomenu, že někteří lidé předpovídali na tento rok zánik zařízení.

Všem rodičům a jejich dětem se snažím vycházet vstříc a pomáhat jim v jejich nelehké roli rodičů a chci říci závěrem, že heslo „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem" platí a pomáhá mi v této nesnadné funkci ředitelky zařízení vydržet.

Iveta Havránková, ředitelka mateřské školy

Vzpomínky na začátky Mateřské školy v Liboši

V Liboši byl dříve zemědělský útulek. Větší počet dětí předškolního věku a zaměstnanost matek bylo třeba řešit. Adaptací bývalého bytu ředitele školy vznikly místnosti pro mateřskou školu.

Počet dětí byl opravdu velký. Do malých místností se jich umístilo přes třicet. Po delší době provozu byla stanovena kapacita MŠ na 20 dětí. Každým rokem se muselo žádat o výjimku, aby jich mohlo docházet více. I když v okolí bylo méně dětí, MŠ v Liboši byla vždy naplněna tak, že nám říkali, že je v Liboši "dobrá voda". Do MŠ chodily i děti ze Štěpánova. Prostředí jsme stále zlepšovali. V době založení MŠ byla Liboš - Krnov samostatnou obcí. Představenstvo mělo vždy pochopení pro potřeby MŠ. Po spojení se Štěpánovem byly podmínky horší. Jen v naší MŠ se stále topilo v kamnech a v kanceláři nebylo topení žádné. Došlo také k tomu, že se nám ucpal komín a příval sazí jsme musely řešit dopoledním provozem a odpoledne jsme my zaměstnanci uklízeli celou MŠ, která byla zaplavena sazemi. Druhý den ráno byl provoz normální. Neodešli jsme dříve domů, dokud nebyla škola v pořádku. Všechny mimořádné situace jsme řešily společně obě učitelky se školnicí, v případě potřeby i za pomoci rodičů.  V l. poschodí byly dvě třídy ZDŠ. Podařilo se také, že po generálním úklidu po malování při přípravě na začátek školního roku zůstal nahoře ve třídě otevřený kohoutek u umyvadla (při vypnutí elektrického proudu) a v MŠ byla potopa. Veškerá práce přišla vniveč. Stěny byly zateklé, v zářivkách byla voda a práce začala znovu. Na připravenost na zahájení školního roku se přijela podívat i inspektorka. Děti, které ten den byly v MŠ odpoledne, se druhý den s obavou dívaly ke stropu, jestli na ně nebude opět pršet. I za těchto podmínek šel provoz stále dál.

Situace v MŠ se zlepšila po roce 1989, kdy se obec opět osamostatnila. Konečně bylo vybudováno ústřední topení pro celou budovu, kam se do 1. poschodí přestěhoval Obecní úřad.

V rámci mimoškolní činnosti vznikaly i další tradice jako dětské karnevaly, zájezdy rodičů s dětmi v létě i v zimě, různé besídky, dětský den, zájezdy do divadla, předplavecký výcvik, vítání občánků nebo vystoupení dětí k různým příležitostem.

Božena Kaplanová, Ludmila Staroštíková

Skolka_68_69V.jpg
Skolka_74_75V.jpg

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace