Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Kultura


Ve vesnici jsou udržovány staré tradice probíhající na základě Festival dech. hudebkřesťanských svátků – v průběhu masopustu průvod masek obcí a závěrečné pochovávání basy v prostorách kulturního domu, v předvelikonočním období výtvarná soutěž pro děti i dospělé v lidové tvorbě zaměřená na motivy velikonoc. Zachovala se taktéž tradice průvodu klapačů přes vesnici v předvelikonočním období. 
Poslední neděli v měsíci květnu probíhá v naší obci taktéž jedna z tradičních akcí a to kácení máje, soutěže a program s touto akcí spojený. 
S akcemi a tradicemi souvisí i v závěru roku sdružením žen obnovená čertovská posezení spojená se svátkem sv. Mikuláše.Koledy 
V čase vánočním je již několikaletou úspěšnou akcí na Štědrý den v podvečerních hodinách hraní koled po obci a před kapličkami, v loňském roce již zajištěnou vlastními muzikanty. 
Mimo tyto tradiční akce, které vždy ke koloritu obce patřily následují i další zajišťované přímo kulturní komisí obce a to obecní ples, soutěž malých dechových souborů, posezení s důchodci, v Krnově hodové sousedské posezení u příležitosti zasvěcení kapličky sv. Antonína. 
V roce 2001 byla založena tradice libošských hodů u příležitosti zasvěcení libošské kapličky na svátek Povýšení svatého kříže v měsíci září. Program hodů vznikl spojením několika akcí jako je výlov rybníka, memoriál Vl. Zbořila v hasičských soutěžích a výstava v aranžování výplodů a výtvorů občanů. 


Jak vznikla LIBOŠANKA

Hasiči pořádali pro občany Liboše a Krnova posezení u zbrojnice, kde bylo občerstvení. Jednou za rok býval výlov rybníka na Jílkově, kde se smažili kapři, ženy udělaly bramborový salát a sešla se celá vesnice. Při těch posezeních se hrálo na harmoniku a zpívalo. Hasiči se svazem žen pořádali jednou za rok zájezd, který byl jednodenní, někdy i na více dní. Zdeněk Mádr brával harmoniku a večer se hrálo a zpívalo.
Po oslavách 900 let Liboše a otevření malé vinárny dal Zdeněk Mádr vedení hasičů návrh na založení hudební skupiny. Na schůzi hasičů se rozhodovalo, jak by se skupina měla jmenovat. Bylo hodně návrhů, ale že vedoucí je z Liboše tak se bude jmenovat LIBOŠANKA. Po této dohodě se Zdeněk Mádr obrátil na pana učitele Miloše Janotu ze Stěpánova a pana Oldřicha Sulce, kteří byly členy kulturního střediska v Olomouci. Po podání přihlášky Okresnímu kulturnímu středisku v Olomouci, jsme byly vyzváni na kvalifikační přehrávky v Olomouci. U přehrávek jsme uspěli, ale navrhli nám ať si pořídíme kvalitní aparaturu, kterou nám potom hasiči zakoupili. Tak oficielně vznikla 7. října 1980 skupina Libošanka, která měla 3 členy. Vedoucí Zdeněk Mádr, Liboš, harmonika Milan Coufal, Hnojíce housle, Kamil Nemrava Hnojíce, buben. Bubeníci se střídali Vojtěch Motán Zerotín, Miroslav Buchta Štěpánov.
Skupina hrála na různých akcích jako jsou plesy, dětské karnevaly, svatby, MDŽ, Silvestry a jiné akce nejen v Liboši, ale v širokém okolí, kde byli hodně oblíbení.
Do roku 1991 byla Libošanka v původním obsazení od roku 1991 se členové vyměnili. 7. října 2003 to bude 23 roků co skupina Libošanka hraje.

Zdeněk Mádr


V současné době již Libošanka nehraje. 

Libosanka1V.jpg
Libosanka2V.jpg
Libosanka3V.jpg
Libosanka4V.jpg
Libosanka5V.jpg
Libosanka6V.jpg
Libosanka7V.jpg

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace