Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

                                         

 

Stránky [ < ] 1 ... 28 29 30 31 [ > ]

Hlášení ze dne 15.08.2012

Obchodní společnost Crax Ivanovice na Hané bude dnes prodávat od 12.20 do 12.40 hodin u kulturního domu v Liboši kuřice 160 a 180,- Kč za kus roční slepice 80,- Kč za kus chovné kohouty 160,- Kč za kus krmné směsi.

Hlášení ze dne 13.08.2012

INFORMACE PRO OBČANY O Z N Á M E N Í o volbách do zastupitelstva kraje Na základě ustanovení § 27, zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce o z n a m u j e o b č a n ů m, že volby v obci Liboš se uskuteční v pátek 12. října 2012 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Na základě ustanovení § 15, písm. c) zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce o z n a m u j e o b č a n ů m, že pro území obce Liboš stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise a to 6 členů včetně zapisovatele. Na základě ustanovení § 17, odst. 6, zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce i n f o r m u j e o b č a n y, že pro volby, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 byla jmenována zapisovatelem okrskové komise paní Martina Davidová. Na základě ustanovení § 15, písm. f), zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce i n f o r m u j e politické strany, hnutí a koalice a občany, že v obci Liboš byl ustanoven jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu v Liboši, Liboš čp. 82. Na základě ustanovení zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce u p o z o r ň u j e občany obce, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť jejich povinností je před hlasováním prokázat totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

Hlášení ze dne 07.08.2012

Upozornění Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna v Liboši bude ve čtvrtek 9.8.2012 uzavřena.

Hlášení ze dne 25.07.2012

Obchodní sdělení: Zaměstnanci společnosti RWE plynárny navštíví dnes domácnosti v naší obci a budou vyřizovat garantované ceny plynu a elektřiny.

Hlášení ze dne 23.07.2012

Obchodní společnost CRAX Ivanovice na Hané bude v úterý 24.7.2012 prodávat od 12:20 - 12:40 hodin u kult. domu - kuřice různých barev - 150 a 160 Kč/ks - roční slepice - 80 Kč/ks - chovné kohouty - 150 Kč/ks - krmné směsi

Stránky [ < ] 1 ... 28 29 30 31 [ > ]

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2020 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace