Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Historie obce - chronologicky

Rok Stalo se
1078 první zmínka o obci Libusch
1601 majitelem mlýna Jiří Pavorina – prelát kláštera Hradisko
1699 od 25.2. rychtářem Jan Hrabal
1732 vystavěna kaple v Liboši
1732 první obecní kronika psaná kurentem, později latinkou
1734 nový majitel hospody čp. 14 Ondřej Hrabal
1740 nový majitel hospody čp. 14 Bedřich Mauler
1783 nový majitel mlýna František Klášterník
1789 vznik obce Krnov původně žerotínská kolonie
1793 nový majitel mlýna Josef Lukeš
1798 rychtářem Norbert Zavadil
1807 započata stavba kostela v Hnojicích, dokončena v roce 1814 a zakoupena obcí Liboš 3 místa k sezení pro Martina Dvorského, Josefa Petnera a Norberta Bazínka
1807 28.5. v Krnově rychtářem Jiřík Bartuněk
1812 nový majitel mlýna Karel Maitner
1838 nový majitel mlýna Jan Maitner
1845 nový majitel mlýna František Bose
1860 nový majitel mlýna Josef Steiger
1863 kronikářem František Bittner psal latinko
1865 postavena Boží muka na Hnojice
1866 3.10. vyhořelo na Jílkově 12 domů
1867 samostatnost Krnova
1868 vybudován most mezi Liboší a Jílkovem
1869 nový majitel mlýna Filip Tobiáš
1871 zahájena stavba školy Josefem Malíkem, zednickým mistrem z Vilémova
1873 do tohoto roku chodily děti do školy do Hnojic
1873 3.3.přijat a přivítán první učitel do nové školy v Liboši, 4.3. zahájeno vyučování v nové škole prvním učitelem Josefem Vyhnánkem
1873 21.9. slavnostní svěcení nové školy
1875 1.8. byl přijat druhý učitel Augustin Matějka, který ve škole byl do 12.8.1878 a potom byl přeložen jako podučitel do Štěpánova
1878 12.8. nastoupil do Liboše do školy Josef Nedopil z Myšlechovic u Litovle a působil v Liboši 42 roků do 20.8.1920
1882 25.9. zakoupena obcí první obecní stříkačka za 550 zlatých od firmy František Smékal z Čech pod Kosířem, za dovoz stříkačky zaplaceno 130 zlotých, o zaplacení se dělily obě obce Liboš a Jílkov
1884 založen pěvecký a čtenářský spolek Slavomír
1887 nový majitel mlýna František Vydra
1888 16.5. vystavěna silnice od Moravské Huzové do Štěpánova
1888 3.7. byla pronajata honitba do r. 1906 Štěpánu Prášilovi
1893 1.10. posvěcen hnojickým děkanem nový pískovcový kříž, na této slavnosti účinkoval spolek Slavomír
1898 27.3. sloučena Liboš s Jílkovem, 26.4. založen společný chov býků
1899 19.11. pronajata hospoda čp. 3 Aloisi Nečesanému z čp. 7
1899 1900 postavena nová obecní pastouška vedle domu čp. 30
1900 nový majitel mlýna Pavel Zamykal
1900 vybudována silnice přes celou obec v délce 767 m až za kapličku za cenu 644 zlatých
1900 nový majitel mlýna Jan Švéda
1900 mléko z Krnova se dodávalo do mlékárny v Žerotíně
1902 16.2. usnesení o založení rybníků na Jílkově na jílkovském trávníku
1902 2.3. vyhořel mlýn Jana Švédy
1903 nový majitel mlýna Jan Rýdl
1903 pronájem toku Oskavy rybářskému družstvu
1904 souhlas obce s regulací Oskavy a Říče
1905 hospoda pronajata Antonii Keralové z čp. 34
1905 zakoupen obcí pohřební vůz
1906 25.2. založeno vodní družstvo, členové Štěpán Loutocký, František Zavadil, František Ryšavý
1906 založen SDH, první předseda Jan Rýdl a náčelník František Ryšavý
1907 nový majitel mlýna Mikuláš Pecl a Amálie Peclová
1908 24.5. založen Chudinský fond
1909 spolek Slavomír úředně přeměněn na Odbor národní jednoty, spolek Slavomír nadále vede Josef Hurtych
1910 krnovští rolníci se stali členy mlékařského družstva ve Štěpánově a dodávali mléko namísto do Žerotína , do Štěpánova
1912 započato s regulací Oskavy a Říče
1912 postavena lávka na Oskavě u kostela, železný most u Štěpánova, jez při mlýně, betonový most ze Štěpánova do Krnova, regulaci prováděl Dr. Alois Samobrd, rada stav. podnikatelství v Brně, dohlížel Ing. Rys a Vlad. Sach
1912 vystavěna silnice od Liboše na hranici katastru Hnojice – stavěl Alois Kelar
1912 zakoupen obecní kočár od Josefa Kučery, sedláře ve Štěpánově
1912 12.3. vykoupen pozemek pro stavbu silnice z Krnova do Štěpánova, 8.9. silnice vyměřena
1914 zvolen starostou Krnova Jan Svozil
1914 8.6. úředně schváleno sloučení obcí Liboš a Jílkov
1914 v červnu se rozvodnila Říča, práce na regulaci zastaveny v roce 1914 v důsledku války
1914 zemřel 23.12. v Linci Josef Bazínek z Krnova, voják v I. svět. válce
1915 16.12. padl v Ajovici u Gorice František Pospíšil z Krnova
1917 12.9. pracovala elektrárna Šternberk na el. osvětlení v Liboši
1918 objednán do kaple ocelový zvonek z ocelárny v Řepčíně.
1918 9.7. podlehl zraněním z války Josef Müller z Krnova, byl oblíben pro svou milou povahu
1918 18.7. zemřel v Adiu v Itálii Vlast. Dobeš z Krnova, voják v I. svět. válce
1918 8. a 9.12. byla provedena v rámci dětského dne sbírka na legionáře
1918 prodána obecní pazderna Štěpánu Langovi a na jejím místě postaveny domy čp. 42,43,44
1919 4.5. vysazena “Lípa svobody” před mlýnem
1919 starostou v Liboši zvolen František Ryšavý
1919 17.6. došlo ke vzbouření libošského lidu, neboť komisař obilního úřadu ze Šternberka chtěl odvézt z libošského mlýna obilí na mouku místních rolníků
1920 starostou v Krnově zvolen František Dobeš, radním byl Augustin Bartoněk
1920 31.8. poslední zábava na sále hostince pana Františka Špručka, hostinec se sálem uzavřen a vybudován byt
1920 regulace Oskavy na žerotínském katastru
1920 od 20.8. nastoupil do školy Josef Dvořák, rodák z Vilémova, učitel v Charvátech, učil do 1.9.1921
1921 nastoupil učitel František Mikulka, učil do 7.11.1921 a odstěhoval se, znovu nastoupil Josef Dvořák a učil do 29.8.1934, potom se odstěhoval do Čechovic
1922 od 2.4. kronikářem Štěpán Loutocký sepsal dějiny Liboše od roku 1904 do roku 1940 nadaný vzdělaný rolník
1922 byla provedena sbírka na pomník padlým
1922 v březnu daroval Fr. Loutocký z čp. 24 škole vycpanou káni a Rudolf Loutocký z čp. 23 racka
1924 3.3. byla vybrána firma Václava Semeráda pro vybudování pomníku padlým
1924 v březnu zahájena doprava po druhé koleji od Štěpánova k Zábřehu
1924 20.7. – slavnostně odhalen pomník obětem I. svět. války
1925 otevřel obchod Vojtěch Bittner čp. 11
1925 27.4. byla přejmenována LIBUSCH na LIBOŠ
1927 betonová lávka přes Oskavu u nového jezu
1927 18.9. SDH zakoupil motorovou stříkačku od firmy Sigmund z Lutína, prvním strojmistrem byl zvolen H. Zatloukal
1927 Mikuláš Pecl pořídil do mlýna první telefon
1927 v únoru vykáceny stromy před školou – lípa, ořech a kaštan a 12.3. zasazeny 3 akáty
1927 provedena oprava střechy kaple v Liboši a manželé Loutočtí darovali do kaple nový zvonek
1928 7.10. letecký den v Liboši na louce z kostele
1929 František Špruček upravil dům na hostinec - stavitel Drobník z Olomouce
1929 6.7. slavnost 20 let trvání Národní jednoty – sjezd rodáků, otevření nového sálu v hostinci Fr. Špručka, koncertovala hanácká kapela ze Štěpánova, zpíval pěvecký sbor Slavomír řízený Josefem Hurtychem
1930 přístavba školy Štěpánem Langem ze Štěpánova, slavnostní otevření 31.8.1930
1931 regulace Říčí – Leopold Novák z Olomouce
1931 postavena lávka přes Říčí z Krohéčí na luka
1932 bylo zakoupeno hasiči osobní auto Praga Grand za 3.500,- Kč od Štěpánovských železáren a předěláno pro převoz motorové stříkačky, dále zakoupen stožár na sušení hadic za 150,- Kč
1932 13.6. zahynul Karel Slezáček, letec, v Jugoslávii v Zátoce Kotorské
1932 31.12. odstěhoval se mlynář Mikuláš Pecl do Žerotína
1932 1.10. zřízena autobusová linka Uničov – Olomouc
1933 novým nájemcem mlýna se stal František Kareš z Kokor
1933 29.10.vybudován ve Šternberku pomník padlým Plachému a Böhmovi
1934 2.4. zasazena lípa před. čp. 17 na počest Dr. A. Švehly
1935 přistěhoval se řídící učitel Vojtěch Seifert, rodák z Moravské Huzové, přišel z Komňatky u Šumperka, učil do roku 1951
1935 zadána stavba silnice Liboš – Krnov
1936 9.12. prodal Mikuláš Pecl mlýn Hubertu Jášovi z Bzence
1938 elektrifikace Krnova
1938 8.10. byly obsazeny okolní obce Hnojice, Štarnov, Mor. Huzová, Lašťany a Bělkovice německými vojsky a Liboš se stala pohraniční obcí
1938 vytvořeno družstvo volejbalistů, hráli volejbal na hřišti u zbrojnice
1940 od 27.8. chodí děti do školy do Štěpánova
1940 do roku 1951 vyučoval náboženství Leopold Hendrych, farář z Hnojic
1945 osvobozovací boje o Liboš vedeny 5. a 6. května, padlo 8 rudoarmějců, při ústupu Němci zničili 2 mosty - u kovárny přes náhon a na Štěpánov u Košťálového přes Oskavu
1945 30.12. zvolen prvním předsedou MNV Vojtěch Seifert, obecní kancelář byla na čp.10 u Vojtěcha Bittnera
1946 8.5. k prvnímu výročí osvobození od fašismu byl průvod obcí od kovárny pana Štencla, 2 děti v krojích, junáci, proslov předsedy NV a Huberta Jaši
1946 kácení máje v květnu
1946 pan Eduard Hojka daroval junákům vývěsní skříňku
1947 provedena úprava chodníku od mlýna ke kostelu
1947 24.6. schváleno zřízení obecního rozhlasu
1951 do školy nastoupil řídící učitel František Runták
1951 nadšenci nacvičili pod vedením učitele Runtáka Moravskou besedu a vystupovali po celém okrese
1952 vyučoval náboženství Josef Macek, farář z Hnojic
1952 19.3. ustanoven zootechnikem Karel Kryl a agronomem Alois Sekanina
1952 založen sokolský kroužek mladých sportovců, který měl asi 20 členů
1953 založeno zemědělské družstvo, hospodařilo na 187 ha půdy, mělo 51 členů, ale rozpadlo se v roce 1953
1954 obec uložila Dr. Janu Knaiblovi zpracovat obecní kroniku
1956 1.3. založeno JZD – předseda Jan Svozil, družstvo mělo 90 členů a hospodařila na 300 ha
1956 započato s výstavbou porodny pro prasnice
1959 v obci Liboš byly 2 tlefony a to ve mlýně a na obci
1959 ředitelem školy ustanoven Bohumír Kolář, řídil i osvětovou besedu a vydával místní noviny s fotografiemi pana Karla Kryla
1959 zrušen sokolský kroužek a převeden do Štěpánova
1959 velký rozmach výstavby hospodářských budov v JZD
1959 v Liboši bylo 5 osobních automobilů
1960 adaptace budov čp. 35 a 40, na čp. 35 přístavba budovy MNV – kancelář a menší sál
1960 kronikářem obce ustanoven Bohumil Kolář
1960 zřízena kanalizace Na Trávníku a nový místní rozhlas
1960 17.12. slintavka a kulhavka v obci do 4.1.1961 obec uzavřena
1960 sloučení obcí Krnov a Liboš
1961 od 1.1. hospodaří společně JZD Krnov a Liboš – sloučení
1961 navštívila obec malířka Marie Bognerová, básník Kamil Bednář a jeho paní Emilie Bednářová, spisovatelka, také vystoupilo Olomoucké kvarteto
1961 od dubna do října zřízen zemědělský útulek pro děti, který vedla Libuše Kolářová
1961 od 1.11. sloučení školy se Štěpánovem
1961 přístavba MNV – šatna knihovna, sklad na otop
1961 dokončena spojovací silnice Liboš - Krnov
1962 od 1.5. do června vedla zemědělský útulek Libuše Zbořilová
1962 budována kanalizace na Velkém Jílkově
1963 kronikářem ustanoven Jaroslav Mik
1963 v srpnu dokončena stavba hasičské zbrojnice
1966 ustanoven knihovníkem Jan Bajer, předseda ČSM Vojtěch Navrátil, předsedkyní Červeného kříže Věra Spurná
1966 při JZD je hudební dechový a taneční soubor vedený Vojtěchem Vidlařem
1966 byla provedena velká adaptace hasičské zbrojnice, přistavěna místnost pro činnost hasičů.
1968 demolice hospody v Krnově
1968 dlažba chodníků v Liboši
1968 silnice Liboš – Hnojice upravena na bezprašnou
1968 úplná elektrofikace obce a veřejného osvětlení, nová rozhl. ústředna
1968 příprava kanalizace v Krnově
1971 předsedou SDH Karel Vyhnánek, náčelníkem Jiří Růžička
1971 výstavba autobusové čekárny, zakoupení posunovacího žebříku na opravy veř. osvětlení
1971 opravena kaplička v Liboši a v Krnově, v Liboši zavedeno el. světlo do kaple
1971 dláždění chodníků
1972 19.6. až 25.11.vybudován most u hospody /u Frýbortového/přes mlýnský náhon na malý Jílkov
1972 nová krytina na hasičské zbrojnici
1973 hasiči provedli výstavbu skladiště a pódia, zakoupili stoly a židle
1974 sloučení obce se Štěpánovem
1974 zřízeno hřiště pro děti z MŠ, přístavba dřevníku u MŠ, kanalizace v Krnově, položení kabelu pro rozhlas a veřejné osvětlení v Krnově, generální oprava budovy MNV
1974 majetek knihovny převeden na Okresní knihovnu v Olomouci
1974 mistrem ČSR v terénní soutěži sériových motocyklů se stal Jiří Kryl
1974 sloučeno JZD Liboš s JZD Štěpánov
1975 rozhlas ústředny z Liboše předán do Krnova, položen kabel na osvětlení mezi Jílkovem a Krnovem, na trávníku u křižovatky zaseta zeleň, výsadba jehličnanů
1975 20.5. byly do Liboše dovezeny koně a založen jezdecký oddíl
1977 na podzim se začal budovat kulturní dům za přispění občanů Liboše zvláště SDH a finanční podpory JZD Štěpánov a MNV Štěpánov z bývalého hostince čp. 6 u Frýbortů
1977 knihovna pod vedení Naděždy Klášterníkové měla přes 70 čtenářů
1978 22.6. otevřeny prostory kulturního domu k výročí založení obce
1980 7.10. vznikla oficielně hudební skupina Libošanka pod vedením Zdeňka Mádra
1996 v červnu založena společnost ZP Štěpánov a.s. se sídlem v Liboši oprávněnými osobami bývalého Zemědělského družstva Štěpánov
1998 vznikl Motoklub Haná Liboš, jehož zakladatelem a prezidentem je Jiří Kryl
1999 působí v Liboši družstvo šipkařů
2001 dokončena úprava hřiště na malou kopanou
2000 v obecní knihovně zapsáno 36 čtenářů
2002 v obecní knihovně zapsáno 26 čtenářů, knihovna má přes 3000 knih

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace