Obec Liboš

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

HASIČI

Představitelé SDH

Starosta Jindřich Navrátil
Náměstek starosty      
Velitel Radek Vymětal
Jednatel David Šíp
Hospodář Zuzana Vymětalová

4.1.2011
Fotky z hasičského archívu od pana Josefa Bajera

Fotografie jsou zatím nesetříděny, jsou pouze lehce upraveny. Konečný výběr a popis bude dodělán společně s panem Bajerem.


19.12.2010
Článek od pana Josefa Bajera 

Stručná rekapitulace činnosti sboru
Rok 1986-2006
Práce ve sboru běžela vcelku dobře, až na malou výjimku. Hasiči obhospodařovali kulturní areál, který měli v pronájmu od obecního úřadu Štěpánov, pod který úředně spadala i Liboš. Jelikož se Liboš osamostatnila a zastupitelstvo obce se začalo chovat tržně, byl kulturní areál hasičům před vypršením řádné smlouvy vzat a pronajat jinému nájemníkovi.
Do té doby hasiči zabezpečovali provoz jak restaurace, tak i přilehlé vinárny, kde se konaly svatby, různá setkání BSP, mj. setkání dopisovatelů do požární ochrany. Pořádaly se i plesy.
Tento areál nás stmeloval, protože nás to nutilo stále pracovat na zvelebování a údržbě, z čehož jsme měli příjem do pokladny. Mohli jsme pořádat přátelská posezení pro členy a jejich manželky, jako odměnu za dobře vykonanou práci a trpělivost, kterou s námi měly. Místo, abychom se věnovali své rodině, jsme chodili na brigády a cvičení.
Nájemnici se střídali, ale hasiči zisku neměli. Bylo něco málo z pronájmu vnitřního vybaveno. Byli jsme nuceni, za akce námi pořádané, zaplatit nájem za hasičský ples a jiné akce, pořádané hasiči.
Na zbudování areálu bylo odpracováno 14000 brigádnických hodin zdarma. Každý, kdo se zúčastnil brigády, zaplatil 10,- Kč na občerstvení. Bylo to takzvané Každý Dá Deset(KDD).
Při takovém pracovním vytížení muselo se ušetřit času na výcvik a alespoň na povinnou okrskovou soutěž, kde jsme dosahovali dost dobrých výsledků.
Jak ubíhal čas, tak nám přibývaly roky, postupně nás dříve narozené nahradili mladší bratři. Můžeme konstatovat, že byli zapáleni pro požární sport, zúčastňovali se pohárových soutěží v širokém okolí s velmi dobrými výsledky.
My starší jsme sporadicky navštěvovali soutěže (pouze, kde byla kategorie nad 50 roků).

Jak už to bývá, tím, že nám obecní úřad vzal kulturní areál, odpadla mnohým členům chuť do práce pro hasiče, začali stagnovat, dokonce někteří se s hasiči rozloučili.
Přes veškeré problémy jsme pokračovali v práci: sběr starého železa, preventivní prohlídky, údržby výstroje a výzbroje aj. Pořádali jsme hasičské plesy, pochování basy, kácení máje.
Hasičské plesy byly hojně navštěvovány. Díky skvělé úrovni kulturního areálu v Liboši, účastnilo se na tak malou obec jako je Liboš (600 obyvatel) příliš mnoho hostů. To se zákonitě muselo někde projevit. Doplatili na to i hasiči.
V Liboši pořádali plesy vojáci ze Štěpánova, chovatelé ze Štěpánova, hasiči ze Štěpánova, koničkáři z Liboše, ČSŽ Liboš atd.

Zásahové družstvo, které bylo základem JSDH obce.
Obec Liboš od 1.7.2004 zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce na základě ustanovení §29 odst. 1. písmene a), zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. Na základě ustanovení § 30 zákona 133/85 Sb. je vydán požární řád obce jako závazná vyhláška.
Současně bylo jmenováno družstvo JSDH a to ve složení:

Představitelé SDH od 1.7.2004

velitel Weinlich Pavel
Strojník řidič Šíp David
Strojník Pavel Rostislav
Řidič Bittner Tomáš
Strojník Kouřil Jindřich
Členové družstva Vymětal Radek
Pavel Marek
Bielčik Roman
Preventista Navrátil Jindřich

 

Omlazená jednotka pokračovala v tradici sboru SDH a nadále se zúčastňovala soutěží. Za rok 2004 se zúčastnila celkem 15 soutěží. Cenit se musíme vítězství v okrskovém kole a postupu do II. kola, kde skončili na 9. místě. Družstvo žen skončilo o něco lépe - na 6. místě.

Tento rok díky preventivním prohlídkám v naši obci k žádnému požáru nedošlo, proto jednotka nemusela zasahovat.

Operačním střediskem Olomouc byla naše jednotka požádána o pomoc při odstraňování následků větrné smršti v Litovli.
Na jaře jsme požádali kraj o poskytnutí dotace na vybavení jednotky SDH. Dotace nám však nebyla poskytnuta. Po účasti našich hasičů v Litovli, kraj své rozhodnutí přehodnotil a přiznal dotaci ve výši 11.000 Kč. Pro letošní rok je plánováno 80.000.-Kč
Po humánní pomoci po povodních v roce 2002, kde obec Liboš poskytla finanční pomoc obci Libiš 60.000.- Kč, byla navázána spolupráce mezi SDH – Liboš s SDH – Libiš, okr. Mělník. Setkání se uskutečnilo v rámci konání soutěže o POHÁR STAROSTY OBCE LIBOŠ, kdy pozvání hasiči Libiše přijali. Jeden z velkých úspěchů jsme dosáhli v Trusovicích. Při nočních závodech v extralize jsme obsadili 3. místo. Na závěr výcvikového roku jsme se zúčastnili rovněž nočních závodů, kde z 24 družstev na nás zbylo 9. místo.
Vozidlem Avia bylo ujeto 723 km. Požár nám byl hlášen pouze jeden. Také byl jeden technický výjezd. To se událo v roce 2005.
SDH Liboš mělo v roce 2005 celkem 57 členů.

 

Josef Bajer

Seznam funkcionářů od pana Jaroslava BazínkaRok Starosta Velitel Jednatel Pokladník
1922 František Keral František Ryšavý   Bittner Vojtěch
1923 František Ryšavý Josef Vykydal Štěpán Svozil František Loutocký
1924 František Ryšavý Antonín Slezáček Josef Bittner Štěpán Římský
1925 František Ryšavý Antonín Slezáček Josef Bittner Štěpán Římský
1926 František Ryšavý Antonín Slezáček Josef Bittner Štěpán Římský
1927 František Ryšavý Josef Leiter Jaroslav Mik Václav Bazínek
1928 František Ryšavý Josef Leiter Jaroslav Mik Jaroslav Dokoupil
1931 František Loutocký Josef Leiter Jaroslav Mik Jaroslav Dokoupil
1934 Štěpán Svozil Josef Leiter Jaroslav Mik Rudolf Běhal
1937 Štěpán Svozil Josef Ryšavý Jaroslav Mik Rudolf Běhal
1938 Štěpán Svozil Josef Vrbka Jaroslav Mik Rudolf Běhal
1939 Vojtěch Bittner Josef Vrbka Jaroslav Mik Rudolf Běhal
1946 Vojtěch Bittner Josef Vrbka Eduard Hojka Josef Petřík
1948 Vojtěch Bittner Josef Vrbka Eduard Hojka Josef Petřík
1951 Alois Sekanina Josef Vrbka Eduard Hoika Štěpán Loutocký
1952 Josef Vrbka Jiří Růžička Eduard Hojka Štěpán Loutocký
1953 Josef Vrbka Jiří Růžička Eduard Hojka Štěpán Loutocký
1954 Josef Vrbka Jiří Růžička Eduard Hojka Stepán Loutocký
1955 Josef Vrbka Vladimír Zbořil Eduard Hojka Štěpán Loutocký
1956 Josef Vrbka Vladimír Zbořil Eduard Hojka Štěpán Loutocký
1957 Štěpán Stýskal Vladimír Zbořil Antonín Pospíšil Miroslav Klášterník
1969 Vladimír Zbořil Jiří Růžička Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1971 Vladimír Zbořil Jiří Růžička Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1972 Karel Vyhnánek Jiří Růžička Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1973 Karel Vyhnánek Jiří Růžička Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1974 Jiří Růžička Ladislav Kováf Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1975 Jiří Růžička Ladislav Kovář Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1976 Jiří Růžička Ladislav Kovář Jaroslav Kovář Miroslav Klášterník
1978 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Petr Stavěl
1979 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Petr Stavěl
1980 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Petr Stavěl
1981 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Petr Stavěl
1982 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Jiří Vodička
1983 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Jiří Vodička
1984 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Jiří Vodička
1985 Vladimír Zbořil Antonín Malý Josef Bajer Jiří Vodička
1986 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Josef Bajer Jiří Vodička
1987 Vladimír Zbořil Jiří Kryl Marek Svozil Jiří Vodička
1992 Josef Hruška Jiří Kryl Robert Svozil Jiří Vodička
1993 Josef Hruška Jiří Kryl Robert Svozil Jiří Vodička
1994 Josef Hruška Josef Bittner ml. Robert Svozil Jiří Vodička
1995 Josef Bajer Jiří Kryl Marek Svozil Jiří Vodička
1996 Josef Bajer Jiří Kryl Marek Svozil Jiří Vodička
1997 Jiří Kryl Weinlich Páve! Marek Svozit Jiří Vodička
1998 Jiří Kryl Weinlich Pavel Marek Svozil Jiří Vodička
1999 Jiří Kryl Weinlich Pavel Marek Svozil Jiří Vodička
2000 Josef Bajer Weinlich Pavel Jindřich Navrátil Jiří Vodička
2001 Josef Bajer Weinlich Pavel Jindřich Navrátil Jiří Vodička
2002 Jaroslav Mik Weinlich Pavel Jindřich Navrátil Jiří Vodička
2002 Josef Bajer Weinlich Pavel Jindřich Navrátil Jiří Vodička
2003 Josef Bajer Weinlich Pavel Jindřich Navrátil Jiří Vodička
2004 Josef Bajer Weinlich Pavel Jindřich Navrátil Jiří Vodička
2005 Jindřich Navrátil Weinlich Pavel Martina Davidová Jiří Vodička

Historické fotky od pana Josefa Bajera

Pan Josef Bajer nám poslal několik fotek. Fotky i komentáře jsou bez větších úprav. 

Fotografie zakládajících členů SDH Liboš z roku 1910.

              

Fotografie zakládajícího člena SDH a prvního předsedu hasičů současně byl i starostou obce. 
Pravděpodobně jde o rok 1906, kdy byl založen SDH, první předseda byl zřejmě Jan Rýdl.

 

První hasičská stříkačka v Liboši.


Zakládající členové SDH: 
zleva- Jokl Fr., četař lezců Leiter Jos.,velitel v roce 1927- 1934., Klášterník Boh.,samaritánský četař


V kronice jsme se dozvěděli, že první žena v SDH Liboš byla sestra sl. A. Zpěváková a Anežka Navrátilová, které se přihlásili jako samaritánky v roce 1935. Díky spolupráci na tomto dílku se podíleli bratři hasiči a občané, kteří přispěli různými dokumenty, které pomohly k objasnění některých nesrovnalosti. Takže bylo zjištěno, že první žena v SDH Liboš byla sestra Marie Krylová, ( pravdě podobně sestra Josefa Kryla samaritánského náčelníka, dcera zakládajícího člena Karla Kryla) která byla delegována na I. Sjezd svazu dobrovolných hasičstva ČSL v Praze ve dnech 28.VI. až 2.VII.1923. V knize zápisu je jako delegát na sjezd je uváděn Kryl Josef. Věřme tomu, že delegátkou byla Marie Krylová což potvrzuje delegační lístek, který je stvrzen podpisem náčelníkem župy a vlastním podpisem jmenované.

 


Soutěžící družstvo žen spolu dlouholetým pokladníkem SDH Liboš, tajemníkem obecního úřadu Liboš. Z roku 1954.


Z roku 1954 soutěžící družstvo v Bohuňovicích 

Růžička Jiří, Vyhnánek Karel, Kovář Ladislav, Bittner Josef 
Kovář Jaroslav, Navrátil Vojtěch, Kostříž Zdeněk 
Bajer Josef, Růžička JaroslavKroužek mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Liboš - Krnov přijme do svých řad - kroužku mladých hasičů nové členy. 
- kroužku mladých hasičů nové členy. 
Jak na to? A jaké mám práva a povinnosti ?? 
Zde je návod a zkrácený výňatek z práv a povinností. 

Jak se stát mladým dobrovolným hasičem? 
Věk ani pohlaví nerozhoduje !!! 
Místo bydliště nerozhoduje. 
Pošlete na náš e-mail: jindra.nN@seznam.cz s následujícími údaji: 
jméno, příjmení, adresu a datum narození 
Nebo osobně navštivte p. Jindřicha Navrátila 
My si Vás (hasiči) pozveme a veškeré podrobnosti Vám vysvětlíme 
Následně Vás pozveme na členskou schůzi, kde budete přijati za řádného člena 

Práva mladého hasiče 
1. Člen - mladý hasič je oprávněn: 
a) přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení 
kolektivu mladých hasičů 
b) být volen do rady kolektivu mladých hasičů 
c) být přítomen jednání valné hromady sboru 
2. Nosit stejnokroj 
3. Používat výhod člena sdružení 

Povinnosti mladého hasiče 
1. Dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy SH ČMS 
2. Přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů. 
3. Získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení 
4. Chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení 

Na vaši návštěvu se těší hasiči z Liboše.


      V kronice jsme se dočetli, že už 25. 9. 1882 zakoupila obec Liboš obecní stříkačku za 550 zlatých. V roce 1906 byl založen „Sbor dobrovolných hasičů'. V roce 1927 zakoupil SDH motorovou stříkačku a v roce 1932 osobní auto, které bylo předěláno pro motorovou stříkačku. 

      Hořela lípa, hořela... Požáry bývaly největšími katastrofami venkovských obcí. V době, kdy byla ve vesnicích dřevěná stavení krytá došky, kdy se svítilo loučemi, bývaly požáry velmi časté, přičemž se stávalo, že vyhořela i celá vesnice, uhořelo mnoho dobytka a ohroženy byly i lidské životy. Bylo proto samozřejmé, že opatřením proti požárům byla věnována zvýšená pozornost zástupců obcí. 

      Požáry se nevyhnuly ani obci Liboš a Jílkov, například 3. října 1866 vyhořelo na Jílkově za velkého větru 12 domů. Ohně sužovaly obec stále, proto obecní samospráva, tehdy se starostou Františkem Loutockým a poté Josefem Bittnerem 25. září 1882 koupili pro výše jmenované obce od firmy František Smékal z Čech pod Kosířem stříkačku za 550 zlatých. Za dovezení stříkačky zaplatili 130 zlatých. O zaplacení se dělily obce Liboš a Jílkov jako samostatné obce. 
      Občané začali organizovaně provádět výcvik pro boj proti požárům. Samotný sbor dobrovolných hasičů byl založen až po velkém požáru v roce 1902, kdy do základů vyhořel mlýn Jana Švédy. 
      Tento velký požár přiměl občany k založení „Sboru dobrovolných hasičů'. Zakládajícímu členy byli František Ryšavý a František Kelar. Prvním předsedou byl zvolen mlynář Jan Rýdl a náčelníkem František Ryšavý. 
      V roce 1906 odevzdala obec stříkačku do správy „Dobrovolnému sboru hasičů'. Další potřebný materiál k hašení požárů si členové sboru zakupovali za peníze, které získávali pořádáním plesů a hasičských slavností. Tyto akce bývaly pořádány každoročně. Postupným střádáním peněz po několik roků byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Sigmund z Lutína s 20 metrovou hadicí za 25.581,80 Kč. Požadovanou částku nebyli členové tehdy schopni splatit okamžitě, proto zaplatili pouze 20.000,- Kč a zbytek až po roce. Tato stříkačka byla zakoupena 18. září 1927. Prvním strojmistrem motorové stříkačky byl zvolen H. Zatloukal. 
      V roce 1932 bylo rozhodnuto zakoupit ze Stěpánovských železáren auto „Praga - Grand' za 3.500,- Kč a železný stožár na sušení hadic za 150,- Kč. Byla provedena úprava tohoto osobního auta pro požární účely řemeslníky z obce. Když toto vozidlo v roce 1957 dosloužilo, měli hasiči k dispozici auto značky „ Witov ', které však pro špatný technický stav bylo po dvou letech vyřazeno z provozu. Potom JZD Liboš pro hasiče zakoupilo nákladní auton: T- 805 za 3.500, - Kč. V současné době užívají hasiči auto Avia a 2 stříkačky PPS-8 a PPS-1J 
      Nářadí, stříkačky a auto jsou uloženy v hasičské zbrojnici, která je postavena upror. obce. V roce ! 966 byla provedena velká adaptace a vedle zbrojnice byla upravena místnos: činnost organizace hasičů. 
      Mezi první ženy, které se staly členkami hasičského sboru byla v roce ]: A. Zpěvákova, která zastávala funkci samaritánky.

Josef BajerZásahová jednotka SDH dnes

      Družstvo hasičů pod vedením velitele Pavla Weinlicha je v současnosti kolektiv, který si zaslouží naši pozornost a to nejen po stránce odborné, ale i bohatou účastí na soutěžích v požárním sportu, kde se umísťuje na předních místech, o čemž svědčí množství získaných pohárů a ocenění. 
      V letošním roce se nově vytvořilo družstvo žen, které si vede velmi dobře i přes organizační nedostatky některých pořadatelů těchto soutěží. I toto družstvo žen dosahuje výborných výsledků. 
      O tom, že požární sport a různá cvičení jsou dobrou průpravou po stránce odbornosti, svědčí i včasný výjezd naší techniky k požárům v Hnojících a slévárny ve Štěpánově. 
      Za svoji činnost a vzornou reprezentaci obce jim právem patří naše poděkování. Sté oslavy SDH Liboš

Snimek001V.jpg
Snimek002V.jpg
Snimek012V.jpg
Snimek013V.jpg
Snimek014V.jpg
Snimek015V.jpg
Snimek016V.jpg
Snimek017V.jpg
Snimek020V.jpg
Snimek131V.jpg
Snimek132V.jpg
Snimek133V.jpg
Snimek134V.jpg
Snimek135V.jpg
Snimek136V.jpg
Snimek140V.jpg
Snimek141V.jpg
Snimek142V.jpg
Snimek144V.jpg
Snimek149V.jpg
Snimek164V.jpg
Snimek165V.jpg
Snimek168V.jpg
Snimek173V.jpg
Snimek174V.jpg
Snimek175V.jpg
Snimek176V.jpg
Snimek177V.jpg
Snimek178V.jpg
Snimek179V.jpg
Snimek183V.jpg
Snimek200V.jpg

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2023 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace