Obec Liboš

Obsah stránky

Oznámení o volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje

INFORMACE   PRO   OBČANY

                        O Z N Á M E N Í   o volbách do zastupitelstva kraje

 

Na základě ustanovení § 27,  zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  starosta obce            o z n a m u j e     o b č a n ů m,

že volby v obci Liboš se uskuteční v pátek 12. října 2012 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin  a v sobotu 13. října 2012 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Na základě ustanovení § 15, písm. c) zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  starosta obce                o z n a m u j e    o b č a n ů m,

že pro území obce Liboš stanovuje  minimální počet členů okrskové volební komise a to 6 členů včetně zapisovatele.

 

Na základě ustanovení § 17, odst. 6, zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  starosta obce       i n f o r m u j e    o b č a n y,

že pro volby, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012  byla jmenována zapisovatelem okrskové komise paní Martina Davidová.

 

Na základě ustanovení § 15, písm. f), zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  starosta obce       i n f o r m u j e

politické strany, hnutí a koalice a občany, že v obci Liboš byl ustanoven jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu v Liboši, Liboš čp. 82.

 

Na základě ustanovení zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb.a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  starosta obce           u p o z o r ň u j e

občany obce, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, neboť jejich povinností je před hlasováním prokázat  totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

 

V Liboši dne 13.8.2012                             Jan David,  starosta obce Liboš

Datum a čas: 11.10.2012 09:56
Napsal: Obec Liboš
Kategorie: Hlášení rozhlasu

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2021 Obec Liboš | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace